När du har startat ett företag är det väldigt viktigt att se över vilka försäkringar du kan komma att behöva i företaget som täcker upp för både dig, företaget och dina anställda. Se till att jämföra mellan olika försäkringsbolag innan du bestämmer dig för en företagsförsäkring så att du får bästa pris och bästa företagsförsäkringenför ditt företag.

Vad är en företagsförsäkring?

Företagsförsäkringar är ett försäkringspaket som innehåller olika försäkringar och vad som ingår varierar normalt beroende på vilket försäkringsbolag och vilken bransch det gäller.

Företagsförsäkringspaketet kan delas upp i fyra delar:

Egendomsförsäkring – ge företaget ersättning vid skada på företagets egendom

Avbrottsförsäkring -Vid inkomstbortfall är företaget försäkrat och ersätts

Ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring – Vid tvist eller skadeståndskrav så skyddar denna försäkring ditt företag från skadeståndsskyldighet.

Personförsäkring – för dig som privaperson ersätts du vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och även pensionering.

En företagsförsäkring är verkligen en stor trygghet omnågot oförutsett skulle drabba ditt företag. Om dina maskiner går sönder, om du får skadeståndskrav eller om något påverkar din verksamhet så du förlorar stora intäkter.